Dlhá 923/88B, SK - 010 09 Žilina
+421903528588

Referencie

Bytový dom Maršová
Dhollandia expanzia 2014
Jasle vizualizácie
Polyfunkčný objekt Bytča
R&D MOLD MACHINING

Zoznam zrealizovaných zákaziek za r. 2014 – 2015:

 • Dhollandia expanzia 2014 – výrobno-skladová hala – 17.000 m2, komunikácie – 10.000 m2 v rozsahu:
  • Výkon technického dozoru stavby a koordinátora dodávateľov stavby
  • Realizácia murovaných vstavkov – komplet dodávka – 750 m2 podlahovej plochy /kancelárie, šatne, sklady, denné miestnosti, sociálne priestory/
  • Realizácia požiarnychmurovaných stien, povrchových úprav – 1620 m2
  • D+M hliníkovýchvýplní otvorov, presklených stien
  • D+M požiarnychuzáverov, požiarnych roliet, požiarnych upchávok
  • D+M sekčných a rýchlobežných brán
  • Prekládka telekomunikačného vedenia ORANGE SLOVENSKO, a.s.
  • D+M hygienického vetrania haly
  • D+M NTL rozvodov plynu + infražiariče
  • Povrchová úprava podláh a stien technologických jám systémom UCRETE
 • Rozšírenie čerpacej stanice pohonných hmôt – Dhollandia Predmier
 • Rekonštrukcia a rozšírenie šatní a sociálnych priestorov v administratívnej budove – Dhollandia Predmier– generálna dodávka
 • Realizácia železobetónovej podlahovej dosky pre sklad plechov – nosnosť podlahy 80 t/m2 – Dhollandia Predmier
 • Rekonštrukcia RD, vínna pivnica, bazén – Maršová-Rašov

Untitled-1_05
Untitled-1_03

Zoznam zrealizovaných zákaziek za r. 2015 – 2016:

 • Technický dozor polyfunkčného objektu – LIBRA-TEX s.r.o., Bytča
 • Dokončovacie práce, úpravy povrchov /zateplnenie, sádrové omietky/, podlahy, sádrokartónové konštrukcie, tepelné izolácie na polyfunkčnom objekte – LIBRA-TEX s.r.o.,Bytča
 • Bytové domy Maršová-Rašov, 1.etapa bytový dom SO01 – 23 bytových jednotiek – investor ERIBA s.r.o.– generálna dodávka
 • Parkovisko osobných áut 2200 m2 – Dholandia Predmier– generálna dodávka
 • 9 ks prístreškov pre vonkajšie oddychové zóny – Dhollandia Predmier
 • Administratívno-prevádzkový objekt – II.etapa – R&D Moldmachining s.r.o.– generálna dodávka
 • Detské jasle – novostavba, Predmier– generálna dodávka
 • Rozšírenie kancelárskych priestorov, šatní – Dhollandia Predmier– generálna dodávka
 • Oprava hygienických zariadení na 1. nadzemnom podlaží AB v ÚVV a ÚVTOS Žilina
 • Oprava hygienických zariadení na 3. nadzemnom podlaží BVT v ÚVV a ÚVTOS Žilina
 • Výrobno-skladová hala Dhollandia expanzia II. v rozsahu:
  • Výkon technického dozoru stavby a koordinátora dodávateľov stavby
  • Realizácia zakladania stavby – zakladanie na pilótach
  • Realizácia „bezdilatačnej“ betónovej priemyselnej podlahy
  • Realizácia murovaných vstavkov, sociálno-prevádzkovej budovy požiarnych murovaných stien, povrchových úprav
  • D+M hliníkových výplní otvorov, presklených stien
  • D+M požiarnych uzáverov, požiarnych roliet, požiarnych upchávok
  • D+M sekčných a rýchlobežných brán
  • Podtlakové odvodnenie strechy
 • Realizácia vonkajších rozvodov PO vody, hydrantov + ATS vrátane nádrže
 • Realizácia splaškovej a dažďovej kanalizácie, vsakovacích objektov, ORL, žumpy
 • Realizácia prípojky vody

Výstavba chodníkov v obci Maršová-Rašov