Dlhá 923/88B, SK - 010 09 Žilina
+421903528588

Dhollandia expanzia 2014

DSC_1095

Dhollandia expanzia 2014 – výrobno-skladová hala – 17.000 m2, komunikácie – 10.000 m2 v rozsahu:

  • Výkon technického dozoru stavby a koordinátora dodávateľov stavby
  • Realizácia murovaných vstavkov – komplet dodávka – 750 m2 podlahovej plochy /kancelárie, šatne, sklady, denné miestnosti, sociálne priestory/
  • Realizácia požiarnychmurovaných stien, povrchových úprav – 1620 m2
  • D+M hliníkovýchvýplní otvorov, presklených stien
  • D+M požiarnychuzáverov, požiarnych roliet, požiarnych upchávok
  • D+M sekčných a rýchlobežných brán
  • Prekládka telekomunikačného vedenia ORANGE SLOVENSKO, a.s.
  • D+M hygienického vetrania haly
  • D+M NTL rozvodov plynu + infražiariče
  • Povrchová úprava podláh a stien technologických jám systémom UCRETE

Fotogaléria z realizácie